Kilka przydatnych informacji w temacie rozwodów

Pozew rozwodowy musi być składany w formie pisemnej w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego. Na rozprawie sąd orzeka na wniosek małżonka.

W postępowaniu rozwodowym występują dwie strony: powód, czyli małżonek, który wnosi taki pozew i pozwany, czyli małżonek, z którym powód zamierza się rozwieść. W treści takiego pozwu należy w górnym prawym rogu podać datę i miejsce sporządzenia pisma. W pozwie należy także ustalić dany sąd, do którego składamy pozew rozwodowy. W wypadku sprawy rozwodowej sądem właściwym jest Sąd Okręgowy, w granicach którego okręgu małżonkowie posiadali ostatnie wspólne miejsce zameldowania. Jeżeli chociaż jedno z nich w tamtym miejscu nadal mieszka. Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnego miejsca zameldowania, to pozew należy wnieść do Sądu Okręgowego, który jest odpowiedni do miejsca zameldowania pozwanego.

Wtedy, kiedy nie można by jednoznacznie ustalić miejsca zameldowania w wyżej wskazany sposób, to pozew należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zameldowania małżonka, który wnosi pozew. Poprzez wyrażenie stron pozwu o rozwód powinno się rozumieć wyrażenie obu małżonków. Są oni stronami postępowania sądowego, którego skutkiem ma być orzeczenie rozwodu. W pozwie należy podać dokładne informacje odnoszące się do stron - takie informacje, które powinny być wliczone w pozwie to imiona i nazwiska małżonków, wykonywane przez nich zawody i bieżące adresy. Trzecim etapem jest konieczność podania żądania w pozwie - należy dokładnie przekazać żądania powoda, który domaga się rozwodu. Jeżeli nie masz pewności, jak długi czas trwają rozwody, to zazwyczaj jest to sprawa paru miesięcy.


Poprzedni tekst              Następny tekst